Formulieren mutualiteit

Bij je mutualiteit krijg je vaak een deel van het lidgeld of inschrijvingsgeld van het kamp terug. Stad Mechelen voorziet voor de scouts één formulier voor álle mutualiteiten.

Hieronder kan je de formulieren downloaden, afdrukken en aanvullen. Als ze zijn ingevuld kan je ze ’s zondags laten ondertekenen in de Fiskehutte op de scouts. Hier staan voor en na de vergadering verantwoordelijke leiders die deze  documenten zullen tekenen voor jullie.

Via deze link vind je per mutualiteit de bedragen terug die je kan terugkrijgen.

 

Formulieren:

Formulier lidgeld 2018-2019

Formulier belofteweekend 2018