Scouts Thila Coloma

TC op coronakamp

Zo’n tweetal weken geleden kregen we allemaal het nieuws dat jeugdkampen mogen doorgaan deze zomer. Weliswaar in bubbels van maximum 50 personen, maar zonder maximum op het aantal bubbels per kamp. Het is dus mogelijk om met heel Thila Coloma (zo’n 450 personen) op kamp te gaan.

De afgelopen twee weken hebben we met de groepsleiding, leiding, kookploeg, EHBO-verantwoordelijken (digitaal) vergaderd en infosessies gevolgd over hoe we zo een ‘coronakamp’ het best kunnen organiseren.

 

We moeten veel maatregelen treffen om onze bubbels, die gevormd zullen worden per tak, zo weinig mogelijk met elkaar in contact te laten komen. Hieronder vinden jullie in bijlage een document terug waarin al onze maatregelen in grote lijnen staat neergeschreven. We hebben uiteraard geprobeerd om het kamp zo veel mogelijk te behouden zoals iedereen het gewend is, maar ondanks dat zal het toch ‘anders’ zijn dit jaar.

We hebben het geluk dat we pas in augustus op kamp gaan zodat we nog anderhalve maand de tijd hebben om alles tot in de puntjes uit te werken en sommige maatregelen zaken nog te verbeteren indien nodig. Dit document volstaat reeds om te weten wat jullie en onze leden te wachten staat deze zomer.

 

Er zullen ongetwijfeld nog vragen zijn na het lezen van het document, maar eveneens opmerkingen en nieuwe ideeën. Feedback en vragen kan je ons steeds bezorgen via dit formulier: Feedback en vragen coronakamp 2020.

Probeer duidelijk te vermelden over welk punt je feedback geeft of een vraag stelt. De feedback bekijken we grondig en proberen we te integreren in ons plan. De vragen filteren we er uit en zullen we vanaf 15 juni beantwoorden als FAQ op onze site: www.thilacoloma.be/corona-faq.

Misschien vind je het antwoord op je vraag daar dan terug. Andere, specifieke, vragen kunnen wel nog steeds doorgestuurd worden via mail naar groepsleiding@thilacoloma.be en dan proberen wij die zo snel mogelijk te beantwoorden.

Begin juli houden we een online infosessie per leeftijdsgroep. Eén voor de ouders van de kapoenen, één voor de ouders van de welpentakken, één voor de ouders van de Tictak, één voor de ouders van de JV’s en één voor de ouders van de V’s. We proberen deze infosessies op te nemen zodat ze achteraf kunnen bekeken worden door de afwezigen. Wanneer deze infosessies zullen plaatsvinden, delen we jullie later nog mee.

 

Hier vinden jullie ons plan van aanpak.

Zomerkampen mogen doorgaan

Zoals vele van jullie weten viel er vandaag, 22 mei,  een beslissing over de jeugdkampen in de zomervakantie. De jeugdbewegingen krijgen groen licht voor de organisatie van een binnenlands kamp.

Via tal van draaiboeken wordt het duidelijk dat we toewerken naar ‘contactbubbels’ van 50 personen. Wel is het mogelijk dat er verschillende bubbels aanwezig zijn op één kampterrein, wat goed nieuws is voor een grote scoutsgroep zoals TC. Onze taak is nu om op basis van de draaiboeken maatregelen te bedenken waarin deze ‘contactbubbels’ gescheiden blijven, terwijl het toch een leuk kamp wordt voor de leden, leiding en kookploeg. Hoewel we het kamp graag willen laten doorgaan, kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen of het ook voor zulke grote groep haalbaar is om het kamp op een veilige manier te organiseren. Daarvoor moeten we eerst kijken wat haalbaar is met de maatregelen die vandaag zijn voorgesteld.

We begrijpen dat jullie met veel vragen zitten. Op dit moment kunnen we echter nog niet op alle vragen een antwoord bieden. Daarom vragen we nu even tijd om alle opties te bekijken, ons te informeren en concrete beslissingen te nemen.

Tenslotte doen we er alles aan om jullie op zondag 7 juni concreter antwoord te bieden.

Update: we wachten verder af

Na de nationale veiligheidsraad van 13 mei, is het duidelijk dat de maatregelen verder evolueren en in zekere mate versoepelen. Voor de scouts verandert er echter nog niets. Zoals verwacht, moeten we nu zeker tot en met 8 juni alle scoutsactiviteiten verder annuleren. Een heropstart van onze wekelijkse activiteiten is wellicht pas voor een volgende fase van de exitstrategie die ten vroegste 8 juni van start zou kunnen gaan.

 

Hoewel de mogelijkheden beginnen te slinken om nog scoutsvergaderingen te organiseren voor het begin van de zomer, kijken we vol goede moed naar het kamp. Voor een definitieve beslissing is het nog steeds afwachten tot eind mei. Hoewel SGV verwacht dat er bepaalde maatregelen van kracht zullen zijn, blijven de huidige signalen positief.

 

Terwijl experts en overheden werken aan een veilig en verantwoord kader rond zomerkampen en -activiteiten, zetten wij ook onze voorbereiding voor het kamp verder. Binnenkort krijgen we allen duidelijkheid en tot dan blijven we onze vingers kruisen voor een zomer met scoutskamp.

Update: activiteiten afgelast t.e.m. 18 mei

Gisteren, vrijdag 24 april, vond er een nieuwe nationale veiligheidsraad plaats. Daar werd beslist dat alle huidige maatregelen van kracht blijven tot  minstens 18 mei. Voor ons heeft dit tot gevolg dat we nog minstens tot en met 18 mei al onze scoutsactiviteiten moeten annuleren.

Maar ook deze datum zal waarschijnlijk niet het einde van de maatregelen betekenen. Scouts en Gidsen Vlaanderen verwacht dat we nog minstens tot 8 juni alle scoutsactivitieten on hold zullen moeten zettten. Eventueel langer, afhankelijk van de evolutie van de situatie. Afwachten is nog altijd het sleutelwoord.

 

Dit geldt ook voor meer informatie over de zomerkampen. Eind mei zou daarover een beslissing worden genomen. Tot dan kunnen we enkel hopen op een postitief antwoord.

Ook al hebbben we nog geen beslissing tot eind mei, toch moeten we verder met de voorbereidingen voor ons kamp te Melreux. Daarom lopen de inschrijvingen voor het kamp dan ook nog steeds tot en met 15 mei (inschrijven kan je hier).

 

Even geduld is dus de boodschap. Tot we meer informatie hebben, wachten we hoopvol af.

Hoop doet leven.

Inschrijvingen kamp

Op dit moment is het nog niet volledig zeker of het scoutskamp  deze zomer zal kunnen doorgaan, al zijn de eerste voorspellingen eerder positief.  Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen krijgen we  dan ook de opdracht om onze voorbereiding van het kamp verder te zetten. Daarom kondigen we dan ook graag aan dat we deze zomer onze tenten opzetten in Melreux!

 

Eén van de voorbereidende handelingen voor het kamp zijn de inschrijvingen. Deze laten we dan ook van start gaan.

We willen alle ouders vragen om hun kind(eren) zeker en vast in te schrijven, ondanks de huidige situatie. Als je zonder de coronacrisis je kind zou inschrijven voor het kamp, doe dit dan nu ook! Laat de onzekerheid over de toekomstige maatregelen je niet doen twijfelen.

Om het kamp te kunnen voorbereiden, hebben we een overzicht nodig van wie er wel en niet meegaat. Daarom behouden we de oorsronkelijke deadline van 15 mei. Gelieve ten laatste op 15 mei de inschrijvingstool op onze site in te vullen. De inschrijvingstool kan je hier terugvinden.

 

De deadline is uitsluitend voor de registratie zelf. Elke vorm van betaling stellen we voorlopig uit. Pas wanneer we met zekerheid kunnen zeggen dat het kamp zal doorgaan, zullen we jullie vragen om te betalen. Hierover volgt dan ook later nog verdere communicatie.

Update: scoutsactiviteiten verder afgelast t.e.m. 3 mei

Binnen TC volgen we de situarie rond het coronavirus nog steeds op. Zo ook de afgelopen paar weken.

Vorige week is beslist door onze regering  dat huidige maatregelen grotendeels worden verdergezet om de verspreiding van COVID-19 verder te beperken. Voor ons betekent dit dat we al onze activiteiten verder moeten stopzetten tot en met 3 mei. Alle activiteiten daarna blijven nog steeds onder voorbehoud.

Wat ons binennlands kamp deze zomer betreft, krijgen we voorzichtig positief nieuws. Op dit moment mogen we ervan uitgaan dat de zomerkampen in het binnenland niet in het gedrang zullen komen. Dit hangt uiteraard sterk af van de verspreiding van het coronavirus de komende maanden, maar nu ziet het ernaar uit dat ons kamp zal kunnen doorgaan.

Mogelijks zullen er nog enkele maatregelen van kracht zijn, maar daar hebben we op dit moment nog geen informatie over. Van zodra we over meer informatie beschikken, brengen we jullie uiteraard op de hoogte. Toch denken we vooruit en bereiden we ons zoveel mogelijk voor op mogelijke maatregelen, zodat we kort op de bal kunnen spelen zodra er concrete maatregelen genomen worden.

Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen krijgen we dan ook de opdracht om onze voorbereiding van het kamp verder te zetten. Daarom kondigen we dan ook graag aan dat we onze tenten deze zomer opzetten in Melreux!

Update: scoutsactiviteiten afgelast t.e.m. 20 april wegens corona-epidemie

Op 18 maart gingen de verstrengde crisismaatregelen van kracht die de corona-epidemie het hoofd proberen te bieden. Daarbij werd in overleg met Vlaams minister van Jeugd Dalle ook opgeroepen om alle jeugdactiviteiten stop te zetten tot het einde van de paasvakantie.

Aangezien goed zorg dragen voor elkaar bij de kernwaarde van scouting zit, zijn we nu dan ook genoodzaakt om ondubbelzinnig alle activiteiten te annuleren tot en met 20 april.

 Concreet betekent dit dat naast 45 jaar TC (verplaatst naar 16 mei) en het etentje nu ook de scoutsweekends van 3 tot 5 april met zekerheid niet meer kunnen doorgaan. Hetzelfde geldt voor de zondagvergadering van 19 april. Zondag 12 april stond er hoe dan ook geen vergadering gepland, aangezien Pasen dan valt.

Daarnaast hebben we besloten om ook de Thilaquiz op 9 mei te cancelen. Er hing reeds een grote onzekerheid of de quiz überhaupt nog zou kunnen doorgaan. Indien de maatregelen nog zouden versoepelen, zouden we samen met onze quizmasters last minute geen groot evenement meer op poten kunnen zetten. Daarom kiezen we voor de spijtige, maar veilige optie. Ook de Thilaquiz wordt in quarantaine geplaatst tot volgend jaar.

 

Tijdens deze vreemde tijden willen we onze leden echter niet in de kou laten staan.

Daarom werken we samen met andere jeugdbewegingen aan oplossingen, waarbij creativiteit, daadkracht en flexibiliteit centraal staan. Zo bijvoorbeeld de Facebookgroep ‘de online jeugdbeweging (tegen coronaverveling)’ die al bijna 40.000 leden kent. Een speciale Thilala vol speelplezier is eveneens in aantocht. Maar ook andere initiatieven steunen we met TC ten volle, zodat we ook deze weken zonder fysiek contact samen op een scouteske manier kunnen overbruggen.

We realiseren dat dit voor vele Thilanen een onaangename wending is, maar er bestaat geen twijfel over dat wij als jeugdbeweging een voorbeeldfunctie hebben én tegelijk de vindingrijkheid om deze periode als scouts en gidsen toch met elkaar in verbinding te blijven.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial