Over Thila Coloma

Op deze pagina vind je heel wat informatie over onze scoutsgroep:

 

Algemeen

Thila Coloma is een gemengde jeugdbeweging die in 1975 werd opgericht en ondertussen tot de grootste scoutsgroep van Mechelen is uitgegroeid. Ruim 400 jongeren voelen zich bij ons thuis. Hiermee zijn we de 5de grootste scoutsgroep van Vlaanderen

Ons terrein ligt tussen de Jubellaan en de Geerdegemstraat. Voor het exacte adres en een kaartje, klik op ‘contact‘ in het hoofdmenu.

 

Takken

Traditioneel wordt een scoutsgroep opgedeeld in vijf takken: kapoenen, welpen, jongverkenners, verkenners en voortrekkers (ook wel JIN’s genoemd). Omdat Thila Coloma zo’n grote groep is, zijn er meerdere takken van elk. Er zijn twee kapoenen-takken, drie welpen-takken, drie jongverkenner-takken en drie verkenner-takken. Enkel de welpen worden per leeftijd verdeeld in ‘jongwelpen’, ‘welpen’ en ‘seniorwelpen’. Dan is er ook nog een Akabe-tak, bij ons de Tictak. Dit geeft een totaal van 13 takken. Voor het scoutsjaar 2023-2024 komen deze overeen met de leeftijden in de tabel.

Klik HIER of in het hoofdmenu om naar de pagina’s van de verschillende takken te gaan.

 

Tak Geboortejaar
Tictak 1999 tot en met 2017
Kapoenen 1 en 2 2016 en 2017
Jongwelpen 2015
Welpen 2014
Seniorwelpen 2013
Jongverkenners 1, 2 en 3 2010, 2011 en 2012
Verkenners 1, 2 en 3 2007, 2008 en 2009
Voortrekkers (VT’s) 2006

 

Leiding

Opdat er geen totale anarchie zou heersen, heeft men de leiding uitgevonden. Elke tak heeft zo’n 4 tot 6 leiders en leidsters. Binnen elke leidingsploeg is er één takleid(st)er, deze persoon regelt voornamelijk het contact met de ouders van hun leden. Thila Coloma telt dit jaar 63 leiders en leidsters. De groepsleiding regelt alles wat de werking van een tak overstijgt, bij ons is dit een ploeg van 5. De groepsleiding bestaat uit Pumba, Mustela, Paridae, Kantjil en Taipan. Klink HIER voor een  overzicht van onze taken.

 

Vergaderingen op zondag

De vergaderingen vinden elke zondag plaats van 14u tot 17u voor de “jongsten” (kapoenen tot en met de seniorwelpen en de tictak), en van 14u tot 18u voor de “ouderen” (jongverkenners tot en met de VT’s). Afwijkingen hiervan worden steeds tijdig meegedeeld. Zo is het tijdens de examenperiodes vaak op zaterdagavond vergadering.
Opgelet! De eerste zondag van de maand is er nooit scouts, deze traditie is er gekomen zodat gezinnen deze zondag samen vrij hebben, eventueel voor familiefeesten. Uitzonderlijk kan er dan wel een weekend doorgaan, waardoor deze ‘eerste zondag’ toch een scouts-zondag wordt.
Als je niet kan komen, verwittig je op tijd (vóór zondag!) zodat de takleiding daar rekening mee kan houden voor de activiteit.

 

Weekends en kamp

Elke tak gaat jaarlijks normaal 3 keer op weekend. Dan zoekt de leiding een scouts- of chirolokaal op een andere locatie om daar een weekendje plezier te maken. Meestal is dit één weekend rond de herfstvakantie, één in de kerstvakantie en één rond de paasvakantie, telkens van vrijdag(avond) tot zondagnamiddag. De weekends kosten meestal €25 tot €35, dit is de kost voor de locatie, het eten en soms ook voor een activiteit of een treinticket.

  • Het eerste weekend (herfstvakantie) voor de verkenners en de VT’s is een ‘overlevingsweekend’. Dit is een stapweekendje in de Ardennen. De andere takken hebben dan een gewoon weekend.
  • Het weekend in de kerstvakantie is het ‘belofteweekend’. Dan trekken we met héél Thila Coloma naar de Hoge Rielen in Kasterlee. Hier hebben we op zaterdagavond een gezamenlijk moment voor de scoutsbeloftes.
  • Het laatste weekend (paasvakantie) voor de jongverkenners is het ‘Kluisweekend’. Dan fietsen de 3 jongverkennertakken vanaf de scouts naar De Kluis in Sint-Joris-Weert (bij Leuven) om daar hun weekend in tenten door te brengen. De andere takken hebben dan een gewoon weekend.

Elk jaar trekt héél Thila Coloma van 3 tot 13 augustus op kamp richting Ardennen. Het kamp is zowat het hoogtepunt van het scoutsjaar. We brengen 10 dagen samen door op een grote grasweide, met bijna alle leden, alle leiding en een gemotiveerde kookploeg. Die inschrijvingstool hiervoor komt steeds in april online op de site. Meer info over het kamp (ook de prijzen) vind je HIER, of door te klikken in het hoofdmenu.

 

Inschrijvingen

Elke zomervakantie komt er een online aanmeldingssysteem op de site. Hier kunnen gedurende de hele periode leden geregistreerd worden die naar Thila Coloma willen komen. Het is niet belangrijk om als eerste te kunnen registreren, het is uiteraard wel belangrijk om de deadline niet te missen!

Om verantwoordelijk leiding te kunnen geven beperken we de grootte van elke tak tot 35 leden. Als er te veel leden inschrijven voor een tak, dan krijgen eerst de kinderen met voorrang een plaats. Dit zijn broertjes of zusjes van leden die reeds bij ons in de groep zitten, of kinderen van oud-leiding. Daarna trekken we willekeurig namen van de andere leden die geregistreerd zijn gedurende de aanmeldingsperiode. Als de tak dan vol zit, trekken we nog 5 extra namen voor op een wachtlijst. Als er in de periode van september tot december nog een lid stopt dan krijgt het eerste kind op de wachtlijst een plaats, daarna de volgende. Vanaf januari laten we de takken onaangeroerd. Naar ervaring zijn er voornamelijk wachtlijsten van de Kapoenen tot en met de Seniorwelpen, daarna zijn er voorlopig geen wachtlijsten.

Voor zij die uiteindelijk, met spijt, uit de boot vallen: er zijn nog 7 andere scoutsgroepen rondom Mechelen, die een gelijkwaardige scoutservaring bieden. Klik op de link om een overzicht van deze groepen te krijgen.

Voor kinderen die zich graag willen inschrijven maar nog niet weten wat scouts inhoudt, is er een inloopperiode. Kinderen kunnen steeds 3 zondagen komen proberen. Dit is gratis en verzekerd vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen. We vragen dan enkel een adres en een telefoon van de ouders op, voor het geval er iets moet gecommuniceerd worden.

 

Lidgeld

Het lidgeld voor onze scouts bedraagt vanaf dit jaar €70. Dit is grotendeels een bijlage aan Scouts & Gidsen Vlaanderen, voor de verzekering van het lid. De rest is geld voor onze scouts, zodat we alles draaiende kunnen houden. Een deel van dit geld gaat ook naar de takkas, dit is de kassa per tak waarmee spullen aangekocht kunnen worden om de spelletjes te voorzien.

Er is ook een verminderd tarief voor de gezinnen die dit nodig hebben. Dit kan in discretie afgesproken worden met de groepsleiding (groepsleiding@thilacoloma.be). Het verminderd lidgeld bedraagt €15.

Bij je mutualiteit krijg je vaak een deel van het lidgeld (of ook een deel van het inschrijvingsgeld voor een kamp) terug. Via deze link vind je per mutualiteit de bedragen terug die je kan terugkrijgen. De documenten die je moet invullen voor de mutualiteit kan je elders op de site terugvinden.

 

Uniform

In onze scoutsgroep is een uniform de traditie. Om een uniform aan te kopen kan je terecht bij Hopper, dé scoutswinkel bij uitstek. De trui, T-shirt en scoutsdas zijn eigen aan onze scouts, die kan je aankopen in de Fiskehutte op ons terrein, voor of na de vergadering op zondag. Hier verkopen we ook enkele tweedehands uniformstukken. Veel meer informatie over het uniform (ook de prijzen) vind je HIER, of door te klikken in het hoofdmenu.

 

Verhoogde tegemoetkoming: lidgeld, kamp, uniform

Binnen de scouts doen we het mogelijke om ouders met een moeilijkere financiële situatie te helpen, zodat hun kinderen toch naar de scouts kunnen komen. Deze informatie wordt telkens ook vermeld in andere informatieblokken en pagina’s op deze site, maar wordt hier nog eens samen gezet.

  • Je kan je kind jaarlijks inschrijven met verminderd lidgeld. Normaal betalen we per lid ongeveer €42 voor verzekering aan Scouts en Gidsen Vlaanderen, maar zij voorzien een verhoogde tegemoetkoming voor wie het nodig heeft, waardoor wij maar €10,7 moeten betalen voor de verzekering van dat lid. De €23 die er nog bij komt, en het jaarlijks lidgeld voor onze scouts op €65 brengt laten we vallen voor leden met verminderd tarief. De enige kost is de €10,7 die we voor de verzekering doorstorten aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Om verminderd lidgeld aan te vragen stuur je gewoon een mailtje naar de groepsleiding (groepsleiding@thilacoloma.be) en dan wordt dat in discretie geregeld.
  • We hanteren ook een regel voor verminderd kampgeld. Je betaalt dan 1/3 van de kampprijs. De som van €125 wordt in drie verdeeld, afgerond geeft dit: 42 voor het lid, €42 voor de scouts en €42 tegemoetkoming door Scouts en Gidsen Vlaanderen (als we dit aanvragen, anders draagt de scouts deze kost ook). Leden de recht hebben op verminder lidgeld hebben automatisch ook recht op verminderd kampgeld. Als de inschrijvingen en de betalingsvraag voor het kamp online komen melden we dit zeker aan de ouders van de gezinnen die er recht op hebben.
  • Voor het uniform is er een tweedehands systeem: ouders kunnen steeds uniformstukken die niet meer gedragen worden binnenbrengen, deze verkopen we dan aan goedkope prijzen. De prijzen en andere informatie hierover vind je op deze pagina: Uniform, of door te klikken in het hoofdmenu.
  • Voor het belofteweekend en andere takweekends hanteren we de regel dat het verminderd weekendgeld slechts 1/3 van de prijs bedraagt. Het belofteweekend kost35 euro wat wil zeggen dat het verminderd tarief afgerond 12 euro bedraagt. Voor takweekends contacteert de takleiding ouders die recht hebben op een verminderd tarief om de aangepaste prijzen mee te delen.

Belangrijk is dat je na het betalen van het lidgeld of na het kamp steeds een document indient bij de mutualiteit (ziekenfonds). Mutualiteiten betalen vaak ook deel van deze kosten terug. Meer informatie hierover vind je op deze pagina: Formulieren mutualiteit, of door te klikken in het menu ‘Belangrijk voor ouders’.

 

Activiteiten voor ouders en sympathisanten

Elk jaar organiseert onze scouts enkele activiteiten om de band met de ouders te versterken (en ook wel een beetje om de groepskassa te spijzen). Zo is er in oktober een dessertnamiddag, dan zijn alle ouders zondagnamiddag welkom op het scoutsterrein om te genieten van dessertjes en een drankje. In november organiseren we een heuse TC Classic fuif, voornamelijk voor de ouders en oud-leiding. Die avond kan je ook gebruik maken van een babysit-dienst en TAXI-rit heen en/of terug, georganiseerd door onze leiding. Vóór de Sinterklaas-periode verkopen we elke jaar marsepein en speculaas, €6 voor een halve kilogram heerlijke marsepein! Op een zaterdagavond, eind januari organiseren de VT’s een groot vuurfeest om je te komen opwarmen op ons terrein. Voor moederdag verkopen we ontbijtzakjes die ’s ochtends aan huis worden geleverd, op vaderdag verkopen we dan weer ons eigen scoutsbiertje ‘Den Blonden Thilaan’. Eind mei staat er een gezellige zomerbar op de planning op de terreinen van TC. Op 13 augustus, de laatste dag van het kamp, hebben onze VZW-leden ook wel de traditie om samen met de ouders de bussen op te wachten aan een geïmproviseerde ‘busbar‘.

 

Overige werkingen binnen onze scouts

Er zijn nog vier werkingen die we zeker moeten vermelden: de Wortel, de VZW, Thila Culinair en de SOS-ploeg.

De Wortel is een werking binnen Thila Coloma en binnen de Vlaamse Oud-Scouts en Oud-Gidsen (VOSOG). Iedereen die een punt zet achter zijn actieve leiderscarrière binnen onze scouts, kan toetreden tot de wortel. Zij komen regelmatig samen om nog eens te proeven van de scoutssfeer.

Op de VZW, een team van leiding en oud-leiding, kunnen wij altijd beroep doen als er een werkje is aan onze lokalen.

Thila Culinair staat altijd met veel inzet klaar voor de praktische uitwerking van verschillende groepsfestiviteiten en -activiteiten. Zij zorgen bijvoorbeeld voor het jaarlijks familie-etentje, het belofteweekend, de dessertnamiddag, de praktische organisatie van het kamp (menu’s samenstellen, koken, etc.). Hiervoor een terechte D-A-N-K-U, DANKU!

Verder hebben wij een SOS-ploeg van oud-leiding. Is er een leidingtekort voor een vergadering? Een telefoontje en ze staan die zondag paraat!

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial