Over Thila Coloma

Algemeen

Thila Coloma is een gemengde jeugdbeweging die in 1975 werd opgericht en ondertussen tot de grootste scoutsgroep van Mechelen is uitgegroeid. Ruim 400 jongeren voelen zich bij ons thuis. Hiermee zijn we de 5de grootste scoutsgroep van Vlaanderen

 

Takken

Traditioneel wordt een scoutsgroep opgedeeld in 5 takken: de kapoenen, welpen, jongverkenners, verkenners en voortrekkers. Omdat TC zo’n grote scouts is, wordt dit bij ons nog eens verder onderverdeeld. De kapoenen worden in twee verdeeld. De welpen worden per leeftijd opgesplitst in jongwelpen, welpen en seniorwelpen. De JV’s worden in drie gesplitst, niet per leeftijd en de verkenners ten slotte vormen ook twee takken. Dan is er ook nog een akabetak, wat in totaal 12 takken geeft. Voor het scoutsjaar 2017-2018 komen deze overeen met volgende leeftijden: 

 

Tak Geboortejaar
Tictak * 2012 tot en met 1994
Kapoenen 1 en 2 2012 en 2011
Jongwelpen 2010
Welpen 2009
Seniorwelpen 2008
Jongverkenners 1, 2 en 3 2007, 2006 en 2005
Verkenners 1 en 2 2004, 2003 en 2002
Voortrekkers 2001
*Tictak: inschrijven tot 18 jaar (meer info bij Tictakleiding)

 

Klik in het menu links om naar de pagina’s van de verschillende takken te gaan.

 

Leiding

Opdat er toch geen totale anarchie zou heersen, heeft men de leiding uitgevonden. In kleine groepjes, de takleiding, nemen zij een tak onder hun hoede. De takleiding heeft een primus inter pares, die de titel takleid(st)er mag dragen. TC telt 55 leiders en leidsters. De groepsleiding, die zich met de beslommeringen die de werking van een individuele tak overstijgen, bezighoudt, bestaat bij ons uit een ploeg van 4 mensen.

 

Vergaderingen

De vergaderingen vinden elke zondag, behalve elke eerste zondag van de maand plaats van 14u tot 17u voor de kapoenen tot en met de seniorwelpen en de tictak, en van 14u tot 18u voor de jongverkenners tot en met de voortrekkers. Afwijkingen hiervan worden steeds tijdig meegedeeld. Tijdens de examenperiodes is het bijvoorbeeld vaak op zaterdagavond vergadering. Als je niet kan komen, verwittig je op tijd (= vóór zondag) zodat de takleiding er rekening mee kan houden.

 

Beperkingen

Sinds enkele scoutsjaren hebben we tot onze grote spijt bij Thila Coloma een soort “numerus clausus” moeten invoeren. Dit druiste wel een beetje in tegen ons gevoel dat we kinderen die dit willen, scouting moeten kunnen aanbieden. Maar op een bepaald moment gaat de kwaliteit van de vrijetijdsbesteding die je aanbiedt lijden onder de kwantiteit van je leden. Wanneer een tak ongeremd kan blijven groeien, dan wordt het voor de leiding steeds moeilijker om de geschikte vergaderingen week na week aan te bieden en om elk lid voldoende aandacht te geven. Vandaar zijn er enkele noodzakelijke beperkingen bij de inschrijvingen. 

 

Inschrijvingen

De broertjes en zusjes van onze huidige leden en de kinderen van onze Stamleden (oud-leiding) krijgen de mogelijkheid om op voorhand in te schrijven. Voor de kinderen die niet die directe band met Thila Coloma hebben, wordt één inschrijvingsmoment voorzien in het begin van het scoutsjaar. Voor zij die uiteindelijk spijtig genoeg uit de boot zouden vallen, is er een lijst opgemaakt van de andere scoutsgroepen uit het Mechelse waarmee wij een goede samenwerking hebben.

 

Overige werkingen

Er zijn nog vier werkingen die we zeker moeten vermelden: de Wortel, de VZW, Thila Culinair en de SOS-ploeg.

De Wortel is een werking binnen Thila en binnen de Vlaamse Oud-Scouts en Oud-Gidsen (VOSOG). Iedereen die een punt zet achter zijn actieve leiderscarrière binnen TC, kan toetreden tot de wortel. Maandelijks komen zij samen om nog eens te proeven van de scoutssfeer.

Op de VZW, een team van ouders en sympathisanten, kunnen wij altijd beroep doen als er een werkje is aan onze lokalen.

Thila Culinair staat altijd met veel inzet klaar voor de praktische uitwerking van verschillende groepsfestiviteiten en -activiteiten. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de praktische organisatie van het kamp (menu’s samenstellen, koken, …), het jaarlijks familie-etentje, het belofteweekend, de dessertnamiddag, …

Verder hebben wij een SOS-ploeg van oud-leiding. Is er een leidingtekort voor een vergadering? Een telefoontje en ze staan die zondag paraat!